MONITORING

BIOMONITORING

  • wykonanie, montaż i serwis stacji biomonitoringu oraz systemu monitoringu wody
  • dostęp do specjalistycznego systemu informatycznego, analizującego zarejestrowane dane
  • wykonanie i montaż systemów ostrzegania o skażeniach wody

LABORATORIUM

  • kompleksowe badanie reakcji małży na wszelkie substancje niebezpieczne
  • przeprowadzanie badań nawet na 1000 osobników
  • zapis badań w czasie rzeczywistym

EKO-DRONY

  • usługi monitoringu i mapowania terenowego przy użyciu eko-dronów
  • usługi zaawansowanej analizy zdjęć termowizyjnych oraz analizy porównawczej w różnych długościach fali, do bardzo szczegółowej oceny środowiska
  • dokładną i aktualną dokumentację dotyczącą różnych obiektów terenowych
  • sprzedaż i serwis systemów monitoringu ad-hoc oraz mapowania wykorzystujących eko-drony (w tym jednostki latające)

Nasze rozwiązanie pozwala na kompleksowy monitoring zbiorników oraz ich naturalne, nieinwazyjne oczyszczanie. Zapewniamy stały nadzór i wykrywamy sytuacje alarmowe. Wychodzimy z założenia, że lepsza jest prewencja, dzięki której unikamy zagrożeń, takich jak zakwity lub zanikanie jezior. Mamy na uwadze, że niektóre zniszczenia są nieodwracalne.

Dlatego BIONITEC umożliwia:

• długoterminowe rozplanowanie polityki rekultywacji wód oraz utrzymania jej efektów
• stały monitoring i kontrolę sytuacji
• czyste i bezpieczne kąpieliska jeziorne
• zwiększenie ujęć czystej wody dla gospodarstw i mieszkańców miast
• przywrócenie właściwego środowiska dla ryb i pozostałej fauny wodnej